Noticies

22/11/2018
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vilanova de Prades una subvenció en concepte, C) Subministrament, instal·lació i posta en marxa grup electrogen subministrament aigua a la població, per import de 15.599,80 euros.
13/11/2018
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vilanova de Prades una subvenció en concepte, Activitats culturals 2018, per import de 877,02 euros.
13/11/2018
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vilanova de Prades una subvenció en concepte, PISCINES, per import de 3.629,01 euros.
13/11/2018
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vilanova de Prades una subvenció en concepte, Peridomèstics, per import de 1.869,05 euros.
13/11/2018
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vilanova de Prades una subvenció en concepte, Manteniment, per import de 3.942,15 euros.
13/11/2018
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vilanova de Prades una subvenció en concepte, V855 anys de commemoració donació de Vilanova, per import de 3.514,87 euros.
13/11/2018
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vilanova de Prades una subvenció en concepte, Recuperació de l'antic forn municipal i museïtzació de l'espai (abastament i sanejament), per import de 3.130,94 euros.
13/11/2018
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vilanova de Prades una subvenció en concepte, Consultoris mèdics, per import de 2.566,71 euros.
13/11/2018
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vilanova de Prades una subvenció en concepte, Recuperació antic forn municipal i museïtzació de l'espai, per import de 5.000,00 euros.
13/11/2018
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vilanova de Prades les següent subvencions: Arranjament de carrers, import concedit 41.286,00 euros Despeses corrents, import concedit 14.000,00 euros Sosteniment lloc secretari-interventor, import concedit 10.000,00 euros

Pàgines