Impulsat per AOC

Ajuntament Totes les administracions

Butlletí "Ajuntament"

Ajuntament és el butlletí d'informació municipal de publicació periòdica i elaborat des de l'Àrea de Comunicació i Relacions Institucionals de l'Ajuntament de Vilanova de Prades i que ofereix la informació més destacada del municipi, a través de notícies de format breu, reportatges, gràfiques, articles i agenda d'actes, així com altra informació sobre el transport de viatges o telèfons d'interès.

Consulta els números publicats:

Butlletí Ajuntament núm. 1 (pdf)

Butlletí Ajuntament núm. 2 (pdf)

Butlletí Ajuntament núm. 3 (pdf)

Butlletí Ajuntament núm. 4 Especial (pdf)


Butlletí Ajuntament núm. 5 (pdf)


Butlletí Ajuntament núm. 6 (pdf)


Butlletí Ajuntament núm. 7 (pdf)