Impulsat per AOC

Ajuntament Totes les administracions
Portada > Ajuntament

El Consistori

Adreça: Major, 3

CP: 43439

Telèfon:
977 86 90 56

Fax: 977 02 90 01

Telèfon consultori mèdic:
977 86 90 02

Correu electrònic:
aj.vprades@altanet.org

CIF: P4317000J

Atenció al públic: De dilluns a divendres de 10 a 14 h

Secretari - Interventor: Joan Anton Font Monclús

Artur Miró i Palau
Alcalde-President
Grup PSC-CP

 

Carlos Cabré Musté
Primer Tinent d'Alcalde i regidor d'Urbanisme, Obres, Serveis municipals i Medi Ambient
Grup PSC-CP

 

Eloi Menasanch Sevil
Segon Tinent d'Alcalde i regidor d'Hisenda, Promoció econòmica, Comunicació i Relacions Institucionals, Cultura, Patrimoni i Joventut.
Grup PSC-CP

 

Alejandro Caballero Madrid
Regidor de Salut, Atenció a les persones i Esports
Grup PSC-CP